دسته: فرهنگ و هنر

♦️ به بهانه ی ضرر ده بودن : 🔰 || وزارت ارشاد خواستار تعطیلی کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد ||

گروه فرهنگ و هنر “اینک امروز” : سیدعلی کاشفی خوانساری با انتقاد از درخواست واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هشدار داده این اتفاق به معنای تعطیلی کانون…